Wsparcie - środki publiczne na szkolenia

Autor: admin
Data publikacji: 05.06.2018

Spis aplikacji, które będą miały przyznaną pomoc finansową w obecnym kwartale:

Aktywne wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego przez rozbudowę globalnego serwisu i oprogramowania Open Source Wikia możliwą dzięki utworzeniu nowoczesnego środowiska testowego opartego na koncepcji Continuous Integration (CI).

Automatyzacja modeli wymiany i przetwarzania danych medycznych Centrum Medycznego MediCenter z partnerami biznesowymi poprzez wdrozenie elektronicznego systemu typu B2B

Kompletne opracowanie e-usługi Mediforte - narzędzia umożliwiającego zautomatyzowany proces tworzenia i przekazywania informacji z zakresu marketingu farmaceutycznego w przestrzeni on-line, zintegoowanego z elementami e-learningowymi.

Budowa i zaimplementowanie od a do Z nowoczesnej i praktycznej platformy B2B zamawiania usług i komunikacji ofertowej dla firm z branży wiedzy biznesowej opartej o automatyczną wymianę informacji zachodzących pomiędzy firmą Nowoczesna Firma S.A. a jej partnerami.

Budowa sieci teleinformatycznej w miejscowościach Zakrzewo, Godziszewo, Nowa Tuchorza, Tuchorza, Stara Tuchorza, Reklin, Reklinek, Siedlec, gmina Siedlec.

Dokonanie zgłoszenia na wynalazek w postaci metody zapisywania i przekazywania kodów jednorazowych jako haseł alfanumerycznych w krajach układu współpracy autorskiej– Patent Cooperation Treaty (PCT).

Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz Instytucji Wdrażających (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG.

e-Europejskie miasto w mobilnym Internecie - zaimplementowanie od a do Z innowacyjnej platformy e-usługowej do adaptacji zawartości tradycyjnych teleinformatycznych serwisów miejskich do dedykowanej wersji mobilnej|Innowacyjny system inteligentnego sortowania złomu puszek aluminiowych z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu skanowania promieniami rentgenowskimi

Kompleksowe połączenie modelu IT firmy DAZI Management z systemami partnerów biznesowych w celu stworzenia w pełni kompleksowego Systemu Zarządzania Kampaniami Telemarketingowymi.

Międzynarodowa ochrona patentowa wynalazku Metoda identyfikacji indukowanej zmienności w kulturach in vitro (A method of indentifying variability in in vitro cultures”)

Nowoczesna usługa doradcza poprzez Dzierżawienie licencji i urządzeń w celu automatyzacji wymiany informacji pomiędzy Agrainvest a współpracującymi przedsiębiorstwami

Zaprojektowanie i budowa wielowariantowej, bezzałogowej platformy latającej - ZENIT klasy MALE, z przeznaczeniem do wykorzystania do zadań rozpoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań morskich.

Wdrożenie i zaimplementowanie od a do Z mobilnego modelu klasy B2B usprawniającego realizację procesów biznesowych związanych z audytowaniem bezpieczeństwa przedsiębiorstw w modelu kooperacyjnym.

Opracowanie oraz zaimplementowanie od a do Z innowacyjnego produktu - Systemu rejestracji i analizy sygnalizacji w sieciach GSM oraz UMTS na styku A-bis/Iub (PKWiU 26.30)

OXYGEN-wdrożenie modelu integrującego procesy organizacyjno-finansowe polegającego na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarządzania czasem, zleceniami, projektami w toku, fakturowaniem, windykacją, kosztorysowaniem i bazą danych poddostawców

Pozyskiwanie i realizacja zleceń usług montażu elektronicznego przy wykorzystaniu kooperacji przedsiębiorstw i automatyzacji platformy elektronicznej.

Reinżynieria modeli biznesowych w relacji z partnerami podwykonawcami w celu efektywniejszej realizacji projektów informatycznych poprzez system B2B

Opracowanie europejskiego serwisu internetowego skupionego wokół zdrowego trybu życia z autorskimi narzędziami dietetycznymi oraz wyszukiwarkami tematycznymi

Stworzenie e-usługi mobilnej kumuLOKALizator umożliwiającej prezentowanie ofert uczestnikom życia nocnego według ich preferencji w czasie rzeczywistym.

Zaprojektowanie inteligentnych platform cyfrowych wspomagających drogą elektroniczną działalność sektora MŚP w zakresie organizacji produkcji i dystrybucji towarów.

Stworzenie internetowego serwisu automatycznego wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania jakością i środowiskowego zgodnie z wymogami norm ISO 9001 i ISO 14001

Wdrożenie kompleksowej społecznościowej platformy komunikacyjnej umożliwiającej carpooling w zakresie transportu osób i przesyłek z wykorzystaniem technologii mobilnych.

Zaprojektowanie platformy internetowej pełniącej funkcję narzędzia do skutecznego wybierania najlepszych ofert środków i sposobów dezynfekcji i higieny a także będącej największą i kompletną bazą danych o preparatach, urządzeniach i metodach dezynfekcji.|Zaprojektowanie serwisu mojadeska.pl przeznaczonego dla miłośników sportów ekstremalnych związanych z deskami zawierającego innowacyjne narzędzia w postaci e-przymiarki, e-szkolenia i e-relacji sportowej.

Stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej pomiędzy firmą KRATKI.PL oraz Partnerami poprzez zaimplementowanie od a do Z oprogramowania komputerowego klasy B2B.

Usprawnienie procesu świadczenia usług pomiędzy Connectis Sp. z o.o. i jej partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie - Systemu Video Outsourcing Delivery (VOD)

Uzyskanie ochrony autorskiejw kraju i za granicą dla wynalazku objętego zgłoszeniem międzynarodowym PCT/PL2005/00006 Determining a predisposition to cancer

Uzyskanie zgłoszenia patentowego za granicą na wynalazek Sposób wykonania elektrochemicznego konwertera energii i elektrochemiczny konwerter energii opracowany w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP pod numerem  P 388558

Wdrożenie dedykowanego modelu zdalnego integrującego systemy Wnioskodawcy i kontrahentów w ramach procesów utrzymaniowego, serwisowego, rozwojowego.

Wdrożenie elektronicznego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami spedycji, informacji i kontroli, magazynowania, obsługi zamówień i ofertowania.

Wdrożenie w pełni nowatorskiego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży i stworzenie usystematyzowanych protokołów wymiany danych w procesach biznesowych pomiędzy firmą HB TECHNOLOGY a jej Partnerami.

Wdrożenie w pełni nowatorskiego modelu OmniFleet w celu koordynacji i automatyzacji procesów w zakresie kompleksowej obsługi likwidacji szkód samochodowych oraz zarządzania flotą pojazdów.|Zaimplementowanie od podstaw modułowego procesu mobilnego B2B w przedsiębiorstwie MKM s.c. w celu usprawnienia procesów B2B zachodzących między MKM, a przedsiębiorstwami partnerskimi.

Wdrożenie nowoczesnego procesu B2B w firmie PUH AKUM S.C. BIURO OBRACHUNKOWE ALFREDA I LESZEK KIJANKA w celu automatyzacji modeli biznesowych zachodzących pomiędzy Wnioskodawca a Partnerami

Wdrożenie nowoczesnego procesu B2B zwiększającego efektywność współpracy PKF Consult Sp. z o.o. z partnerami biznesowymi w ramach funkcjonującego centrum usług wspólnych poprzez automatyzację wymiany danych i informacji

Wdrożenie przez firmę AFILIANT nowoczesnej i praktycznej e-usługi automatycznego generowania raportów dotyczących efektywności poszczególnych form reklamy internetowej

Wdrożenie modelu B2B przez firmę LegalSpace w celu automatyzacji wymiany danych w zakresie obsługi towarzystw ubezpieczeniowych i kancelarii prawnych.

Wdrożenie w firmie REVISION procesu B2B, realizującego wymianę elektronicznych danych i dokumentów księgowo - podatkowych oraz aktualnego modelu rewizji finansowej z partnerami

Uruchomienie i upowszechnienie pierwszej w swiecie nisko-kosztowej uslugi wymiany danych pomiedzy uslugodawcami turystycznymi (hotelami, liniami lotniczymi itp oraz posrenikami)

Wsparcie na pozyskanie ochrony prawnejwynalazku: Metoda wykorzystania powierzchni sterowych podwieszonych aparatów latających zestawu aparatów latających do poprawy własności manewrowych całego zestawu”

Wspieranie działalności innowacyjnej w obszarze medycyny, nano- i bio- technologii, chemii, OZE także w powiązaniu z elektroniką i IT, przez Promyk Zdrowia Sp. z o.o.

Zintegrowana Platforma Informatyczna klasy B2B dedykowana dla automatyzacji i koordynacji procesów zamawiania, produkcji i zarządzania projektami pomiędzy Firmą SZYMMAR Sp. z o.o. i Partnerami.Tagi: